Ålandhotels och Covid-19

Säkerheten för våra gästers och personal är av högsta prioritet. För att motverka att smitta sprids arbetar vi efter följande principer på Ålandhotels anläggningar:

  • Vi följer noga med i utvecklingen och bevakar och anammar myndigheters rekommendationer och restriktioner.
  • Vi påminner gäster och personal som befinner sig i våra lokaler om att hålla avstånd samt att iaktta god handhygien genom att tvätta händerna ofta och länge.
  • Vi har ökat tillhandahållandet av desinfektionsmedel i allmänna utrymmen till gäster såväl som i personalutrymmen.
  • Vi tillhandahåller skyddsutrustning till vår personal i enlighet med myndigheters föreskrifter.
  • Vi uppmuntrar till kortbetalning framom kontant hantering.
  • Vi erbjuder städning av incheckade rum enbart på begäran.
  • Vi uppmanar gäster och personal med symptom som hosta, halsont och feber att stanna hemma och kurera sig.

Tillsammans hjälps vi åt

Under en övergångsperiod kommer vår verksamhet att se annorlunda ut och vi har begränsningar i receptionen till att vara bemannad under vissa tider på dagarna. Om er ankomst är utanför öppettiderna så tillhandahåller vi er tillgång till en kod för avhämtning av nyckel innan ankomst. En del av serviceutbudet på hotellen påverkas också. 

Samtidigt som vi vill motverka att viruset sprids är det viktigt för oss att ha verksamheten igång och erbjuda en stabil och långsiktig arbetsplats för vår personal utan att det äventyrar säkerheten för såväl gäster som medarbetare. Därför är det av största vikt att alla hjälps åt att förhindra spridningen av viruset och noggrant iakttar vad som gäller ovan.

Det är tillsammans vi kan sätta stopp!