Miljön är viktig för oss

Ålandhotels vill förmedla åländska traditioner och kultur genom gästfrihet och det goda köket. Vi prioriterar lokala produkter efter säsong och bidrar till Ålands positiva utveckling som samhälle och resedestination.

För oss är det viktigt att vi månar om våra gäster och vår miljö. Vi erkänner vårt eget miljöansvar och strävar efter att lämna ett miljövänligt arv och använda miljövänliga rutiner i alla delar av vår verksamhet.

Lika viktigt är det att Ålandhotels arbetar på ett sätt som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra handlingssätt i miljöfrågor och minska vår miljöbelastning. Vi utbildar regelbundet vår personal om miljöarbete och adopterar miljövänligt tänkande från ledning till alla verksamhetsavdelningar.  

För att uppnå våra miljömål kontrollerar och följer vi upp vattenförbrukning, energiförbrukning och mängden avfall. Principen är att vi ska minska förbrukningen och ersätta produkter som belastar miljön med miljövänliga alternativ såsom städkemikalier, livsmedel, förbrukningsvaror. Det gäller även planeringen av transporter. Vi följer rutiner för inköp, hantering av kemiska produkter, kundinformation och personalutbildning så att vi kan fortsätta hålla vår höga standard för miljöarbete.

Svanenmärkta hotell och restauranger

Svanen är det officiella nordiska miljömärket och vi följer Svanenmärkets rekommendationer som en riktlinje i våra hotell.

  • Hotell Savoy och dess restaurang är Svanenmärkt sedan 2011 och uppfyller Svanenmärkets krav.
  • Hotell Pommern och restaurang Kvarter5 är också Svanenmärkta sedan 2019.

Svanenmärkningens kriterier fokuserar på driften av verksamheten och hur vi kan minska miljöbelastningen genom dessa. Svanen ser till hela produktens livscykel och dess miljöpåverkan. Det finns strikta kriterier och värden för bland annat vattten- och elförbrukning. Användning av förnyelsebara energialternativ uppmuntras.

Svanenmärkningen och dess kriterier är tidsbundna. Kriterierna revideras och kraven höjs kontinuerligt. Även licensen behöver förnyas när kraven skärps för att visa att verksamheten klarar av att uppfylla de nya kriterierna.

Läs mer om Svanens miljömärkning