BOKA DIREKT - garanterat bästa prisMiljön är viktig för oss!

Ålandhotels vill förmedla åländska traditioner och kultur med gästfrihet och gott kök
genom att prioritera lokala produkter efter säsong
och bidra till Ålands positiva utveckling som samhälle och resedestination.

För oss på Ålandhotels är det viktigt att måna om våra gäster och vår miljö. Vi erkänner vårt eget miljöansvar och strävar efter miljövänligt arv och rutiner i alla delar av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att vi arbetar på ett sätt som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra handlingssätt i miljöfrågor och minska vår miljöbelastning. Vi utbildar vår personal regelbundet om miljöarbete och adopterar miljövänligt tänkande från ledning till alla verksamhetsavdelningar.  

För att uppnå våra miljömål kontrollerar och följer vi upp vattenförbrukning, energiförbrukning och mängden avfall. Principen är att vi ska minska förbrukningen och ersätta produkter som belastar miljön med miljövänliga alternativ såsom städkemikalier, livsmedel, förbrukningsvaror samt i planeringen av transporter. Vi följer rutiner för inköp, hantering av kemiska produkter, kundinformation och personalutbildning så att vi kan hålla vår höga standard för miljöarbete.

 

Svanen är det officiella nordiska miljömärket och vi följer Svanenmärkets rekommendationer som en riktlinje i våra hotell. Hotell Savoy och dess restaurang Bistro Savoy är Svanenmärkt sedan 2011 och uppfyller Svanenmärkets krav. Hotell Pommern och restaurang Kvarter5 är också Svanenmärkta sedan 2019.

Svanenmärkningens kriterier fokuserar på driften av verksamheten och hur man kan minska miljöbelastningen genom dessa. Svanen ser till hela produktens livscykel och dess miljöpåverkan. Det finns strikta kriterier och värden för bl.a. vattten- och elförbrukning och användning av förnyelsebar energialternativ uppmuntras.

Svanenmärkningen och dess kriterier är tidsbundna, kriterierna revideras och kraven höjs kontinuerligt. Licensen behöver förnyas när kraven skärps, för att visa att verksamheten klarar av att uppfylla kriterierna.