Miljön är viktig för oss

Ålandhotels vill förmedla åländska traditioner och kultur genom gästfrihet och det goda köket. Vi prioriterar lokala produkter efter säsong och bidrar till Ålands positiva utveckling som samhälle och resedestination.

För oss är det viktigt att vi månar om våra gäster och vår miljö. Vi erkänner vårt eget miljöansvar och strävar efter att lämna ett miljövänligt arv och använda miljövänliga rutiner i alla delar av vår verksamhet.

Lika viktigt är det att Ålandhotels arbetar på ett sätt som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra handlingssätt i miljöfrågor och minska vår miljöbelastning. Vi utbildar regelbundet vår personal om miljöarbete och adopterar miljövänligt tänkande från ledning till alla verksamhetsavdelningar.  

Håll Skärgården Ren

Ålandhotels och Håll Skärgården Ren rf har ingått ett spännande samarbete för att främja hållbarhet och miljömedvetenhet. Genom detta partnerskap har vi på Ålandhotels beslutat oss för att bidra till bevarandet av den vackra skärgårdsmiljö som vi lever och verkar i, genom att erbjuda våra gäster möjligheten att välja bort daglig städning under vistelsen. För varje rum där du som gäst väljer att avstå från städningen skänker vi 1€ till organisationen Håll Skärgården Ren rf. Denna insats uppskattar vi att kommer att inbringa över 15 000 € årligen till Håll Skärgården ren rf. Genom denna enkla handling kan du själv bidra till att minska miljöpåverkan och bevara den unika skärgårdsmiljön på Åland.

Denna åtgärd har flera fördelar. För det första minskar det resursförbrukningen genom att vi kan dra ner på tvätt av handdukar samt användningen av rengöringsmedel och annan energikrävande städutrustning. Dessutom sparar vi på vattenförbrukningen och avfallsmängden som genereras under vistelsen. Samtidigt främjas arbetsmiljön för vår personal på housekeeping-avdelningen, då arbetsbelastningen avtar.

Genom att donera en del av intäkterna till Håll Skärgården Ren rf stöder Ålandhotels även organisationens viktiga arbete för att skydda och bevara skärgården. Med medel från denna donation kan Håll Skärgården Ren rf genomföra olika initiativ, såsom strandstädningar, utbildningsprogram och informationskampanjer för att sprida medvetenhet om vikten av att vårda den marina miljön.

Vi på Ålandhotels är glada över att kunna samarbeta med Håll Skärgården Ren rf för att bidra till deras viktiga arbete och samtidigt främja en mer hållbar turism och skydda den unika skärgårdsnaturen på Åland. Genom att engagera gästerna i detta initiativ är vi övertygade om att vi kan göra en verklig skillnad och fortsätta njuta av den unika och storslagna skärgården i vår närhet också i framtiden.

Svanenmärkta hotell och restauranger

Svanen är det officiella nordiska miljömärket och vi följer Svanenmärkets rekommendationer som en riktlinje i våra hotell.

  • Hotell Savoy och dess restaurang är Svanenmärkt sedan 2011 och uppfyller Svanenmärkets krav.
  • Hotell Pommern och restaurang Kvarter5 är också Svanenmärkta sedan 2019.

Svanenmärkningens kriterier fokuserar på driften av verksamheten och hur vi kan minska miljöbelastningen genom dessa. Svanen ser till hela produktens livscykel och dess miljöpåverkan. Det finns strikta kriterier och värden för bland annat vattten- och elförbrukning. Användning av förnyelsebara energialternativ uppmuntras.

Svanenmärkningen och dess kriterier är tidsbundna. Kriterierna revideras och kraven höjs kontinuerligt. Även licensen behöver förnyas när kraven skärps för att visa att verksamheten klarar av att uppfylla de nya kriterierna.

Läs mer om Svanens miljömärkning