Ympäristö on meille tärkeä

Ålandhotels haluaa välittää ahvenanmaalaisia perinteitä ja kulttuuria vieraanvaraisesti ja priorisoimmalla paikallaisia tuotteita sesongin mukaan. Tavoitteemme on  edistää Ahvenanmaan myönteistä kehitystä yhteiskuntana ja matkakohteena.

Meille Ålandhotelsissa on tärkeätä huolehtia vieraistamme ja ympäristöstämme. Olemme tietoisia ympäristövastuustamme ja pyrimme ympäristöystävälliseen jalanjälkeen ja rutiineihin kaikissa toiminnamme osioissa.

Pidetään saaristo siistinä

Ålandhotels ja Pidetään Saaristo Siistinä ry on aloittanut jännittävän yhteistyön edistääkseen kestävää kehitystä ja ympäristötietoisuutta. Tämän kumppanuuden myötä me Ålandhotelsissa olemme päättäneet edistää kauniin saaristoympäristömme säilyttämistä, jossa asumme ja työskentelemme, tarjoamalla vieraillemme mahdollisuuden luopua päivittäisestä siivouksesta oleskelunsa aikana. Jokaista huonetta kohden, jonka siivouksesta vieraana päätät luopua, lahjoitamme 1 € järjestölle Pidetään Saaristo Siistinä ry:lle. Tällä yksinkertaisella teolla voit auttaa vähentämään ympäristövaikutuksia ja säilyttämään Ahvenanmaan ainutlaatuisen saaristoympäristön. Arvioimme, että tämän toimenpiteen kautta voimme tukea Pidetään Saaristo Siistinä ry:tä reilulla 15 000 eurolla vuodessa.

Tällä toimenpiteellä on useita etuja. Ensinnäkin se vähentää resurssien kulutusta vähentämällä pyyhkeiden pesua sekä pesuaineiden ja muiden energiaintensiivisten siivousvälineiden käyttöä. Lisäksi säästämme vedenkulutuksessa ja oleskelun aikana syntyvän jätteen määrässä. Samalla edistetään siivoushenkilöstömme työympäristöä työmäärän pienentyessä.

Lahjoittamalla osan tuloista Pidetään Saaristo Siistinä ry:lle Ålandhotels tukee myös järjestön tärkeää työtä saariston suojelemiseksi ja säilyttämiseksi. Lahjoituksesta saaduilla varoilla Pidetään Saaristo Siistinä ry voi toteuttaa erilaisia aloitteita, kuten rantojen siivouksia, koulutusohjelmia ja tiedotuskampanjoita, joilla lisätään tietoisuutta meriympäristön hoidon tärkeydestä.

Me Ålandhotelsissa olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Pidetään Saaristo Siistinä ry:n kanssa ja osallistua heidän tärkeään työhönsä edistämällä samalla kestävämpää matkailua ja suojelemalla Ahvenanmaan ainutlaatuista saaristoluontoa. Ottamalla vieraamme mukaan tähän aloitteeseen olemme vakuuttuneita siitä, että voimme todella vaikuttaa ja nauttia meitä ympäröivästä ainutlaatuisesta ja upeasta saaristosta myös tulevaisuudessa.

Joutsenmerkityt hotellit ja ravintolat

Joutsenmerkki on pohjoismainen virallinen ympäristömerkintä ja seuraamme Joutsenmerkin suosituksia ohjenuorana hotelleissamme.

  • Hotelli Savoy ja ravintola ovat Joutsenmerkittyjä vuodesta 2011 ja täyttävät Joutsenmerkin vaatimukset. 
  • Hotelli Pommerni ja Kvarter5 ravintola ovat Joutsenmerkittyjä keväästä 2019 alkaen.

Joutsenmerkin kriteerit keskittyvät liiketoiminnan toimintaan ja miten ympäristörasitusta voi vähentää tämän kautta. Joutsenmerkissä tarkistetaan tuotteen koko elinkaari ja sen ympäristövaikutusta. Merkintää varten on tarkat kriteerit ja arvot koskien mm. vesi- ja sähkökulutusta sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Joutsenmerkki ja merkin kriteerit ovat määräaikaiset, kriteerit uusitaan ja vaatimuksia nostetaan jatkuvasti. Lisenssi tulee uusita kun vaatimuksia tiukennetaan, toiminnan tulee osoittaa että pystyy täyttämään vaatimuksia.

Lue lisää Joutsenmerkistä